Walrus Audio

New

SLOER BLK

Slöer Stereo Ambient Reverb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

New

SLOER BL

Slöer Stereo Ambient Reverb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

New

FUNDAMENTAL DRIVE

FUNDAMENTAL DRIVE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

FUNDAMENTAL DISTORTION

FUNDAMENTAL DISTORTION

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

FUNDAMENTAL FUZZ

FUNDAMENTAL FUZZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

FUNDAMENTAL PHASER

FUNDAMENTAL PHASER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,900 ฿4,900
 

 

New

FUNDAMENTAL CHORUS

FUNDAMENTAL CHORUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,900 ฿4,900
 

 

New

FUNDAMENTAL TREMOLO

FUNDAMENTAL TREMOLO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,900 ฿4,900
 

 

New

FUNDAMENTAL REVERB

FUNDAMENTAL REVERB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,900 ฿4,900
 

 

EB-10 BLK

Preamp/EQ/Boost Pedal for Electric Guitar

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,900 ฿6,900
 

 

Walrus Premium Picks 1.2

10-pack of 1.2mm Picks

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

Walrus Premium Picks 96

10-pack of .96mm Picks

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

Walrus Premium Picks 81

10-pack of .81mm Picks

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

Walrus Premium Picks 71

10-pack of .71mm Picks

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

WALRUS FABLE

Generator Delay

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,000 ฿11,000
 

 

Badwater

Bass Preamp DI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,000 ฿11,000
 

 

Deep Six

Compressor

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

900-1040

Multi-Function Reverb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

Kangra Filter Fuzz

Filter Fuzz

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

Polychrome Flanger

Analog Flanger

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

Monument

Harmonic Tap Tremolo

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

Warhorn

Mid-Range Overdrive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

Ages Five-State Overdrive

Distortion / Overdrive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,900 ฿8,900
 

 

WALRUSMIRA

Optical Compressor Pedal

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,900 ฿9,900
 

 

WALRUSR1

High-Fidelity Stereo Reverb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

WALRUSM1

High-Fidelity Modulation Machine

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

WALRUSD1V2

High-Fidelity Delay

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

WALRUSLORE

Soundscape Generator Reverb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,000 ฿11,000
 

 

WALRUSLILIAN

Analog Phaser/Vibrato

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

WALRUSJUPITER

Fuzz Pedal with 3 Clipping Modes

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,900 ฿7,900
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้